קצת עלינו…..

  • ביה"ס מתנהל ברוח הגישה ההומניסטית, המדגישה את ערך כבוד  

   האדם.

  • טיפוח מודעות עצמית ולומד עצמאי למיצוי המיטב –

                              "אינשטיין– מצוינות –מאז ולתמיד".

  • עידוד מעורבות בחיי החברה הישראלית ומנהיגות המשלבת נתינה

    והתנדבות. 

  • טיפוח מודעות לסביבה ולקיחת אחריות ומחויבות עליה.

  • מיצוי הכוחות בקהילה, תוך שאיפה לקהילה מצוינת.

  • קהילה המטפחת יחד עם ביה"ס אקלים המעודד פתיחות, סובלנות,  אהבת האדם, שקיפות ואחריות הדדית.

הגדרות כלליות כניסה למערכת