המבנה הארגוני של ביה"ס 

צוות הנהלה :  מיכל כהן, מלכה בן משה, נינה מובס, אביה וינברג, יפעת בעבור תם,

טלי אייל, אורנה אבנרי.

צוות מסייע :   טלי אייל  –  כרכזת שילוב בית ספרית.

מיכל כהן, אילנית דר, יפעת תם-בעבור, ניבין איד

מיכל כהן מנהלת

סגנית ואחראית על טיולים – מלכה בן משה.

בעלי תפקידים :

רכזת שפה  –  אביבה

רכזת מתמטיקה –  יפה

רכזת מחשבים  –  אתי אולברג

רכזת משמעת חטיבה צעירה  –  אביה וינברגר

רכזת ייחודיות בית ספרית  – אורנה אבנרי

רכזת חינוך חברתי – נינה מובס

רכז בטחון ובטיחות – אודי כספי

רכזת אנגלית, ותכניות מצויינות בתחומי הדעת השונים – נורית בנארי

רכזת זה"ב  – הילית לפלר

רכזת תרבות ישראל  –  סמדר טולדנו

רכזת אורח חיים בריא  – מעיינית פרי

אחראית עיתון  – שני ברגה

תוכניות העשרה מיוחדות לשנה"ל תשע"ז

  1. ריקודי עם –  לכל הכיתות
  2. אורח חיים בריא – שיעור במערכת
  3. כיתות א' – שעת טניס + פ"רח – חל"ב.
  4. כיתות א' , ב'  מצויינות במוזיקה + דרבוקות – מירי גופרמן.
  5. כיתות ג' , ד' מצויינות במוזיקה –  מרים פ. + זוזו, מצויינות במתמטיקה, באומנות.
  6. כיתות ד' – העוגן + דיבייט + זוזו + מצויינות במתמטיקה, אנגלית, מוסיקה ואומנות.
  7. כיתות ה' – תרבות הדיבור – דיבייט + זוזו + מצויינות במתמטיקה, אנגלית, אומנות מוזיקה.
  8. כיתות ו' – שיעורי תקשורת, זומבה, כדורגל, זוזו, מצויינות במתמטיקה, אנגלית מוזיקה אומנות
הגדרות כלליות כניסה למערכת