קדימויות

 

יעד ראשון:

שיפור הישגים לימודיים

•  1. שנת השפה העברית תביא לשיפור איכותי בהבעה
       בעל פה ובהבעה בכתב .

•   2. טיפוח לומד עצמאי באמצעות רכישת כלים לכתיבת
         עבודת חקר.

•   3. שיפור הישגים לימודיים במקצועות היסוד: שפה
        מתמטיקה , אנגלית ומדעים.


יעד שני:

טיפוח אקלים מיטבי

•  1.  טיפוח תקשורת בין אישית באמצעות רכישת כלים    
         לפתרון בעיות והמשך קיומה של תכנית מוגנות .

•   2. קיום מפגשים של שיחה אישית בין מורה לתלמיד .

•   3. שיפור התקשורת בין באי ביה"ס-תלמידים,מורים והורים.

•   4.שכבות ב' וג' רוקדות –בית ספר רוקד.

•   5. שעת פל"א-פעילות למידה אחרת " בכתות ה'

•   6. המשך התכנית "שותפות קהילה , משפחה ובית הספר" 

 

יעד שלישי:

מתן מענה לפרט

•   1. טיפוח תחושת ההצלחה  וחיזוק השייכות והגאווה

•   2. מתן מענה לתלמידים בקצוות – בקבוצת  "אמירים"
        למצטיינים ושעות תגבור ושילוב למתקשים.

•   3.קיום מפגשים בשיחה אישית בין מורה לתלמיד.

•   4. קיום ישיבות צוות בין מקצועי קבועות לצורך חשיבה ומעקב.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת