בית הספר ומפת הגעה

כתובת: רח' אינשטיין 133

מנהלת ביה"ס: גב' חגית סלע

טלפון: 04-8255989 

פקס: 04-8255849

סמל בית הספר: 312439

דואר אלקטרוני:

[email protected]

[email protected]

אתר בית הספר:

עמוד הבית

מפת הגעה: 

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת