16508158_1467794593241310_862953000116468542_n

השבוע ציינו בבית הספר את השבוע הלאומי לגלישה בטוחה

בכל הכיתות עסקו התלמידים והמורים בפעילויות בנושא ואף צפו בהצגה מעניינת בנושא גלישה בטוחה וכבוד לזולת ברשת האינטרנט.

16507881_1467794656574637_7957453031896809708_n 16508158_1467794593241310_862953000116468542_n