qa1

אליפות משחקי המתימטיקה

אנחנו שמחים לספר כי בית ספרנו משתתף השנה באליפות משחקי המתמטיקה של משרד החינוך.

מטרת האליפות היא לקרב תלמידים אל תחומי המתמטיקה והמדעים באופן מהנה ומאתגר.

האליפות מבוססת על סדרת משחקים שמזכים בנקודות (״כוכבים״ופרסי התקדמות.

 המשחקים מניחים יסודות להבנה עמוקה של החומר המתמטי שנלמד בבית הספר

ומאפשרים לילדיכם לגלות בעצמם חוקים מתמטיםתוך מעבר ממשחק למשחק

שיטת הגילוי העצמי מפתחת סקרנותיצירתיותובטחון עצמי. וכמו בכל משחקמותר להכשללנסות שובולשחק עד שמצליחים!

האליפות מיועדת לכל תלמידי בית הספרלכל תלמיד יש ססמת הזדהות אישית שמאפשר גישה למשחקים מבית הספרמהביתובעצם מכל מחשב.

ביום ראשון הקרוב, 5.2.2017, מתחיל שבוע תרגול במהלכו התלמידים יתנסו לראשונה עם המשחקים

בשבוע זה לא יתבצע ניקוד כלשהוביום ראשון שאחריו, 12.2.2017,  מתחילה התחרות הארצית.

 ככל שהילדים יאספו יותר כוכביםבית הספר יתקדם בטבלת הדירוג הארצית.

 האליפות הארצית תסתיים בתאריך 21.3.2017, באירוע בנוכחות שר החינוך אליו יוזמנו בתי הספר והתלמידים המובילים.

כדי לשחק ולהשתתף באליפותילדיכם צריכים להיכנס לקישור המצורף

להכניס את סיסמת הזדהות משרד החינוך שתסופק  להם בתחילת השבוע בבית הספר

ולהתחיל לשחקהסרטון הקצר הזה (ליחצו על הקישורמסביר איך משחקים באליפות.