15747416_10154394743803425_4585046415195774826_n

בימים האחרונים הוצבו פינות ישיבה בכל רחבי בית ספר אינשטיין – בחטיבה הצעירה ובחטיבה הבוגרת.
היוזמה הינה של וועד הורים מרכזי בעקבות סקר תלמידים וכן מתוך רצון לתת מענה לימי החורף הקרים.
הפרויקט בוצע בשיתוף פעולה עם ילדי בית הספר אשר תרמו את המשחקים

15747416_10154394743803425_4585046415195774826_n