בית הספר ומפת הגעה

כתובת: רח' אינשטיין 133

מנהלת ביה"ס: גב' מיכל כהן

טלפון: 04-8255989 

פקס: 04-8255849

סמל בית הספר: 312439

דואר אלקטרוני:

einshtein@haifanet.org.il

Y-einste-hfa-s@kishurim.k12.il

אתר בית הספר:

http://pschools.haifanet.org.il/einshtein/default.aspx

מפת הגעה: