לוח חופשות תשע"ז

מהלך שנת הלימודים התשע"ז (לוח החופשות)

1.         פתיחת שנת הלימודים התשע"ז וסיומה

פתיחת שנת הלימודים:

הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי-הספר העל-יסודיים ובכיתות י"ג-י"ד יתחילו ביום חמישי, כ"ח באב התשע"ו, 1 בספטמבר 2016, בשעה הראשונה על פי מערכת השעות הקבועה.

סיום שנת הלימודים:

– בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום שישי, ו'  בתמוז  התשע"ז, 30 ביוני 2017.

– בבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-י"ד תסתיים השנה ביום שלישי, כ"ו בסיוון התשע"ז, 20 ביוני 2017.

 

2.         סך ימי הלימוד

·  סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע:

*  בבתי הספר היסודיים – לפחות 184 ימי לימוד

*  בבתי הספר העל-יסודיים – לפחות 176 ימי לימוד.

·  סך כל ימי הלימוד בבתי הספר שמלמדים בהם שישה ימים בשבוע:

*  בבתי הספר היסודיים – לפחות 218 ימי לימוד

*  בבתי הספר העל-יסודיים – לפחות 209 ימי לימוד.

ביצוע מכסת ימי הלימוד לשנת הלימודים התשע"ז הוא באחריותו של מנהל בית הספר.

 

3.        חגי ישראל

החגהתאריךהערות
ראש השנהערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון,  שני ושלישי, כ"ט באלול התשע"ו עד ב' בתשרי התשע"ז, 4-2  באוקטובר 2016.  הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התשע"ז, 5 באוקטובר 2016. 
יום הכיפוריםערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי, ט'-י' בתשרי התשע"ז,  12-11 באוקטובר 2016. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשרי התשע"ז, 13 באוקטובר 2016. 
חג הסוכותערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי התשע"ז,  16 באוקטובר 2016, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי  התשע"ז, 25 באוקטובר 2016. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התשע"ז, 26 באוקטובר 2016. 
חג הסיגד*יום רביעי, כ"ט בחשוון התשע"ז, 30 בנובמבר 2016.חג הסיגד הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך.
חנוכהמיום שני, כ"ו בכסלו התשע"ז,

26 בדצמבר 2016, עד יום ראשון, ג' בטבת התשע"ז, 1 בינואר 2017.

הלימודים יתחדשו ביום שני, ד' בטבת התשע"ז, 2 בינואר 2017.

 

 
ט"ו בשבטיום שבת, ט"ו בשבט התשע"ז,

11 בפברואר 2017.

 
פוריםהימים ראשון ושני, י"ד ו-ט"ו באדר  התשע"ז, 13-12 במרס 2017.  הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ט"ז באדר התשע"ז, 14 במרס 2017. 
פסחמיום ראשון,  ו' בניסן התשע"ז, 2 באפריל 2017, עד יום שלישי, כ"ב בניסן התשע"ז, 18 באפריל  2017. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ג בניסן התשע"ז, 19 באפריל  2017. 
יום העצמאותיום שלישי, ו' באייר התשע"ז, 2 במאי 2017. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ז' באייר התשע"ז , 3 במאי 2017.יום העצמאות נדחה.
ל"ג בעומריום ראשון, י"ח באייר התשע"ז, 14 במאי 2017. הלימודים יתחדשו ביום שני, י"ט באייר התשע"ז, 15 במאי 2017. 
יום ירושליםיום רביעי, כ"ח באייר התשע"ז, 24 במאי 2017.יום ירושלים הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.
חג השבועותערב החג, החג ואסרו חג, הימים שלישי, רביעי וחמישי, ה'-ז' בסיוון התשע"ז, 30 במאי עד 1 ביוני 2017.  הלימודים יתחדשו ביום שישי, ח' בסיוון התשע"ז, 2 ביוני 2017. 

4.         ימי צום*

 

היוםהתאריךהערות
צום גדליהיום רביעי, ג' בתשרי התשע"ז,  5 באוקטובר 2016 
עשרה בטבתיום ראשון, י' בטבת התשע"ז,  8 בינואר 2017 
תענית אסתריום חמישי, י"א באדר התשע"ז, 9 במרס 2017הוקדם
שבעה עשר בתמוזיום שלישי, י"ז בתמוז התשע"ז, 11 ביולי 2017 
תשעה באביום שלישי, ט' באב התשע"ז, 1 באוגוסט 2017 

 

* בבתי הספר שהמורים והתלמידים צמים בהם יסתיימו הלימודים בשעה 13:30.

 

5.         ימי זיכרון ממלכתיים

ימי הזיכרון המפורטים להלן אינם ימי חופשה. המחנכים יקדישו חלק מהשיעורים בימים אלה לזכר הנפטרים.

היוםהתאריךהערות
יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ליום שלישי, ל' בתשרי התשע"ז, 1 בנובמבר 2016 
יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ליום ראשון, י"ב בחשוון התשע"ז, 13 בנובמבר 2016 
יום הזיכרון לדוד בן גוריון ז"ליום שלישי, ו' בכסלו התשע"ז, 6 בדצמבר 2016 
ציון יום זאב ז'בוטינסקי ז"ליום שלישי, י"ב בטבת התשע"ז,  10 בינואר 2017 
יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ליום חמישי, י"א באדר התשע"ז, 9 במרס 2017 
יום הזיכרון לשואה ולגבורה  יום שני, כ"ח בניסן התשע"ז, 24 באפריל 2017נדחה
יום הזיכרון לחללי צה"ליום שני, ה' באייר התשע"ז, 1 במאי 2017נדחה. הלימודים  ביום  זה יסתיימו בשעה 12:00 בצהריים.
ציון יום בנימין זאב הרצל ז"ליום ראשון, י"א באייר התשע"ז, 7  במאי 2017נדחה
שינוי גודל גופנים
ניגודיות